Z przyjemnością informujemy,  że nasza spółka BJORG.TECH Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu "μGranty B+R dla przedsiębiorstw" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje. Całkowita wartość projektu: 246 000 zł Całkowita wartość dofinansowania: 246 000 zł na realizację badań B+R pt. Wykonanie i charakteryzacja laminowanych kompozytów zawierających w swej budowie nanostruktury aktywne.Nasze projekty

Jesteśmy członkiem ekosystemu EnergyTech
Diversity dla Zielonej Transformacji


Bjorg.tech funkcjonuje w ramach Ekosystemu EnergyTech Diversity, inkubującego opatentowane technologie energetyki odnawialnej, stworzone przez naszych naukowców. Obecnie spółka rozwija równolegle kilka projektów: SQL - Smart Quantum Laminate (multifunkcjonalny kompozyt generujący prąd), Grafenowy Generator Termoelektryczny oraz korty piezolektryczne do squasha.


EnergyTech Diversity to samowystarczalny, przychodowy ekosystem interesariuszy, który dzięki wsparciu Intrapreneurs, posiadanym zasobom i kompleksowej infrastrukturze minimalizuje ryzyko towarzyszące rozwojowi start-upów technologicznych. Stworzony z myślą o wsparciu Zielonej Transformacji oraz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. 17 Sustainable Development Goals, 17 SDGs), opisanych przez ONZ w Agendzie 2030, nastawiony jest także na zwiększanie świadomości przedsiębiorców na temat odpowiedzialności społecznej w działaniach biznesowych.


PR-owe wsparcie ekosystemu zapewnia humanoidalny robot SOPHIE firmy Hanson Robotics - jego twórcy zainteresowani są implementacją multifunkcjonalnego kompozytu kwantowego Bjorg.tech jako niezależnego źródła zasilania konstrukcji.
"What gets measured,
gets managed".


- Peter Drucker (1909 - 2005)
Wybitny ekspert ds. zarządzania

Tworzymy:

  • narzędzia pomiaru wskaźników rezultatu w postaci cyfrowych i hybrydowych modeli gospodarczych ze zrównoważonymi ekosystemami inkubującymi kluczowe technologie,
  • narzędzia dla pomiaru rezultatów zrównoważonego biznesu, wzrostu odpowiedzialności społecznej, zielonej transformacji i dostarczenia odnośników urzędom statystycznym,
  • narzędzia obniżające ryzyko inwestycyjne dla inwestorów,
  • oraz narzędzia wsparcia w kształtowaniu i stanowieniu prawa cyfryzacji przy implementacji szybko rozprzestrzeniajacych się innowacyjnych technologii, w celu utrzymania zrównoważonej polityki cyberbezpieczenstwa na poziomie odporności państwowej i przy równoczesnym utrzymaniu wolności gospodarczej, praw człowieka i wzrostu rozwoju biznesu.

Kluczowymi narzędziami pomiaru danego celu, np. wzrostu odpowiedzialności społecznej na drodze do realizacji osiągania 17SDGs, jest tokenizacja i utworzenie public tokenów oraz nasz nowy system operacyjny dla budowy przestrzeni Metaverse z uwzględnieniem technologii blockchain.Aktualności

Adriana Marglewska - Intrapreneur i specjalistka innowacyjnych rozwiązań biznesowych
11.05.2023

Wywiad dla Business Woman & Life: Innowacja to moje drugie imię

Przedsiębiorcy nie wykorzystują dostępnych możliwości rozwoju w obawie, że ich produkt lub usługa nie są innowacyjne. Tymczasem wystarczy niewielka zmiana, by zmienić bieg biznesowych zdarzeń – mówi Ada Margo intraprzedsiębiorczyni i strateg bazujący na filozofii Błękitnego Oceanu i Kaizen.

Aktualności Bjorg.tech
08.05.2023

Rozpoczynamy dwa projekty badawcze

Celem naszego przedsięwzięcia jest również zapewnienie całkowitej odporności na warunki atmosferyczne przy jednoczesnym zapewnieniu energii elektrycznej produkowanej w technologii kropek kwantowych. Mamy szansę to dogłębnie przetestować. Obecnie rozpoczynamy dwa projekty badawcze fundowane przez Unię Europejską z programu Mikrogranty które mają na celu przetestować nasz kompozyt poliestrowo-szklany w środowisku docelowego użycia oraz skontrolować jego antybakteryjne właściwości.

Aktualności Bjorg.tech
08.05.2023

B + R Aktualizacja

Uprzejmie informujemy iż zakończyliśmy postępowanie konkursowe nr 3/2023 na prace B+R pt. "Aktywnie Sanityzujące Warstwy" Konkurs na w/w badania wygrała firma 2Dpro Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. ADAMA MICKIEWICZA, nr 17, lok. 6, miejsc. RZESZÓW, kod 35-064. Wartość prac badawczych wyceniono na 246 000 zł (z VAT).

Aktualności Bjorg.tech

BJORG.TECH SP. Z O.O.
NIP: 7393968385 KRS: 0000972700

Email: bjorg@bjorg.tech
Tel: +48 665 665 655
Tel: +47 40581278 Norwegia
Tel: +48 665 666 065 Adriana Marglewska
Tel: +48 665 391 664 Natalia Jeleń (Asystentka)

Nasze Biura:
Siedziba spółki: ul. Morska 30/B5, 84-240 Reda

Olsztyn, ul. Towarowa 20 B
Pruszcz Gdański, ul. Rogozińskiego 5 lok. 20
Norwegia, 6888 Borgund, Maristova 147

Nasi partnerzy

RIGP - logo

RIGP

Jesteśmy certyfikowanym członkami Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza

Sofic Waterlife Technology - logo firmy

Sofic Waterlife Technology

Partnerstwo biznesowe

Garden Secret 4you - logo firmy

Secret Garden

Partnerstwo biznesowe

Interizon

Interizon

Pomorski Klaster ICT Interizon

Ada Margo - logo firmy

Ada Margo

Strategia Błękitnego Oceanu w biznesie

ARP Agencja Rozwoju Przemysłu - logo firmy

ARP Agencja Rozwoju Przemysłu

Partnerstwo biznesowe

Excento Sp. z o.o. - logo firmy

Excento Sp. z o.o.

Partnerstwo biznesowe

Baltic Group Sopot - logo firmy

Baltic Group Sopot

Partnerstwo biznesowe

Hanson Robotics Polska - logo firmy

Hanson Robotics Polska

Partnerstwo biznesowe

MTA Group AS - logo firmy

MTA Group AS

Partnerstwo biznesowe

2D PRO - logo firmy

2D PRO

Partnerstwo biznesowe

"Sukcesu nie powinno się mierzyć tylko poprzez zajmowaną pozycję na rynku, którą jednostka
osiągnęła, ale przeszkodami i okolicznościami jakie ta osoba musiała pokonać"


Booker T. Washington