Multifunkcjonalny kompozyt generujący prąd


Spółka Bjorg.tech bazuje na innowacyjnym materiale konstrukcyjnym - SQL - Smart Quantum Laminate, powstałym dzięki zintegrowaniu włókna poliestrowo-szklanego z aktywną powłoką z kropek kwantowych (ang. Quantum Dot). Uzyskany w ten sposób materiał to fotowoltaika Czwartej Generacji w technologii BIQPV (Building Integrated Quantum Photovoltaic) dla przemysłu Smart City, off-shore, stoczniowego, kolejowego, lotniczego, medycznego, czy robotycznego, który spełnia swoją funkcję, nawet jeśli zawiedzie klasyczne zasilanie prądem. Rozwiązanie to sprawdzi się doskonale również w sytuacjach kryzysowych - np. wojny bądź klęsk naturalnych - gdy urządzenia ratujące życie muszą pracować w sposób niezakłócony, mimo braku dostępu do sieci elektrycznej.

Technologia wykonania oraz funkcjonalność związana z generowaniem energii elektrycznej z rozproszonego światła słonecznego pozostaje analogiczna, jak w przypadku szyby kwantowej generującej prąd. Ostatnia z wymienionych technologii jest wynalazkiem współpracującego z nami naukowca, doktora Pawła Kwaśnickiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Spółka Bjorg.tech pracuje ponadto nad metodologią magazynowania integracyjnego dla kilku technologii odnawialnych - będzie to swego rodzaju "łącznik wydajności", umożliwiający tworzenie spójnych, zintegrowanych systemów zasilania. Aktualnie opracowujemy studium wykonalności, niezbędne do pozyskania finansowania na przeprowadzenie prac. Prowadzimy również rozmowy z inwestorami, zainteresowanymi budową prototypu łodzi ekspedycyjnej z laboratorium kwantowym (więcej informacji znajdą Państwo w sekcji: Planowane projekty).

Nasze projekty

Wyniki badań laboratoryjnych

Dzięki dofinansowaniu z programów unijnych przeprowadziliśmy - wspólnie z norweską spółką Semiconductor.no AS - laboratoryjne badania adaptacyjne kompozytu, mające na celu opracowanie jego charakterystyki strukturalnej, elektrycznej i optycznej, a także zbadanie stabilności układu. Zbadaliśmy ponadto właściwości sanityzujące tego materiału.

Zalety kompozytu


Właściwości poszczególnych materiałów bazowych multifunkcjonalnego kompozytu kwantowego uzupełniają się. Dzięki temu nowo powstały materiał agreguje w sobie wszystkie zalety materiałów bazowych, a jednocześnie zyskuje nowe właściwości, wynikające z efektu synergii. Do najważniejszych cech kompozytu należą:

  • zdolność do generowania prądu również z rozproszonego światła słonecznego (w miejscach pozbawionych bezpośredniego nasłonecznienia),

  • elastyczność powłoki, którą można montować pod różnymi kątami nachylenia i na powierzchniach o różnym kształcie,

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na uderzenia,

  • doskonała izolacyjność termiczna,

  • niepodatność na korozję,

  • właściwości antybakteryjne i funkcjonalność samoczyszcząca.

Aktualne obszary działalności Bjorg.tech

Potencjał multifunkcjonalnego kompozytu kwantowego w technologii BIQVP oraz jego niemal nieograniczone zastosowania pozwalają spółce na prowadzenie działalności w takich obszarach, jak:

  • Produkcja multifunkcjonalnych kompozytów na bazie półprzewodników Czwartej Generacji - w tym w technologii kropek kwantowych, perowskitu, czy arsenku boru - dla kluczowych gałęzi przemysłu.
  • Produkcja ekologicznych jednostek pływających oraz obiektów użyteczności np. bunkrów, ziemianek, basenów z materiałów bliźniaczych (Material Twin) do budowy jachtów.
  • Usługi laboratorium, pracującego nad unowocześnianiem produktu oraz zwiększaniem efektywności już istniejących technologii, przeznaczonych do komercjalizacji.

(Grafika: Sofic.pl)

Multifunkcjonalny kompozyt generujący prąd

Planowane projekty

Kwantowa łódź ekspedycyjna SCQC (Smart City Quantum Compose) napędzana słońcem


Naszym kolejnym kamieniem milowym jest wybudowanie - we współpracy z Semiconductor.no AS - prototypu bezemisyjnej jednostki pływającej do celów ekspedycyjno-badawczych. Konstrukcja, przeznaczona do prowadzenia badań w środowisku morskim - w warunkach rzeczywistych, wyposażona będzie w magazyn energii odnawialnej i laboratorium badawcze.


Łódź skonstruowana zostanie z multifunkcjonalnego kompozytu na bazie włókna szklanego z aktywną powłoką kwantową (Smart City Quantum Compose - SCQC), czyli w technologii BIQPV (Building Integrated Quantum Photovoltaic). Dzięki temu możliwe stanie się jej napędzanie energią słoneczną. Kompozyt ograniczy jednocześnie wpływ promieniowania UV oraz IR i zagwarantuje dodatkową funkcjonalność sanityzującą oraz antybakteryjną. W kontrukcji jednostki połączymy trzy uzupełniające się innowacje dla generowania energii: technologię kropek kwantowych (reprezentowaną przez multifunkcjonalny kompozyt Bjorg.tech), technologię grafenową (Grafenowy Generator Termoelektryczny 2DPro, stanowiący dodatkowy napęd łodzi) oraz technologię piezoelektryczną (zaimplementowaną w podłodze jednostki oraz w kapsułowych kortach do squasha).


Na pokładzie znajdą się ponadto żagle kwantowe, stanowiące dodatkowe, ekologiczne źródło napędu i umożliwiające ładowanie wbudowanych akumulatorów podczas ekspedycji. Wizualizacja konstrukcji jednostki pływającej zbudowanej z zastosowaniem kompozytu - zdjęcie pochodzi ze strony: Sofic.pl

Pozostałe koncepcje

Na bazie Smart Kompozytu powstaną także kolejne projekty start-upu. Bjorg.tech ma ambicję wykorzystania opracowanej technologii do produkcji pierwszych na świecie piezoelektrycznych kapsułowych kortów do squasha, paddle i tenisa własnego projektu. Montaż pierwszych kortów planowany jest na dachu biurowca w Dubaju oraz na pokładzie zaprojektowanego przez firmę Sofic Sp. z o.o. domku na łodzi typu Houseboat.